Den store Lystfisker Ordbog

Er du helt nybegynder indenfor lystfiskeri,
Eller skal du blot have opfrisket din iforvejen ekspert viden.

I vores lystfisker ordbog finder du en forklaring på de mest gænge lystfisker udtryk. Ordbogen bliver hele tiden udbygget og opdateret.

Den bedste Lystfisker ordbog for både nybegynder, og den erfarne.

Indholdsfortegnelse

Hop direkte ned til svaret, ved at klikke på spørgsmålet.

Hvad er Agn?

Agn er madding, som man bruger til at fiske med. Man kan få agni flere former, det kan være enten naturlig eller kunstig agn.
Som den naturlige agn er der eksempelvis regnorme, maddiker, brød osv., mens der i den kunstige afdeling kan være Spinner, Gulp, PowerBait, Strips med flere.(mange flere)

Der er ikke en endegyldigt svar på hvad den bedste type agn at fiske med er. Dette afhænger nemlig meget af hvilke fisk man vil fange.

Man skal dog være opmærksom på at der er forskel på, hvilke typer agn der er tilladt i de forskellige Put & Take Søer.

Hvad er Agnfisk?

Agnsfisk er den type af fisk, der anvendes som agn, når der skal fiskes efter rovfisk.
Agnsfisk findes ofte i søer, vanhuller eller vandløb. De skal så lige koges inden de kan anvendes som agn, når der skal fiskes efter rovfisk.

I sjældne tilfælde anvendes agnfisk til at fiske efter ørreder i Put & Take-søer.

De mest almindelige angsfisk i ferskvand er skaller, her kan du også sagtens bruge både rudskalle og karuds.

Agnsfisk er effektive, når det drejer som at fiske efter fisketyper som eksempelvis aborre, gedde og sandart, og de kan bruges både levende og døde.

Hvad er en Artsfisker?

Når der er tale om en artsfisker, så er det en fisker, der fisker efter fiskearter.
Det handler her om at fange mange forskellige fiskearter og gerne så mange, som overhovedet muligt.
Det er udelukkende fiskearter fanget på stang eller krog, der tæller med.
Som artsfisker tælles der altså, hvor mange fiskearter der fanges, og det er op til den enkelte fisker, hvor langt et interval det skal opgøres over. Der kan eksempelvis være tale om dage, uger, måneder eller år.

Hvad er En Baitform?

En baitform til at forme powerbait med fås i mange forskellige varianter.
En baitform kaldes også for en PowerBait-form eller baitformer. En baitform er en plastikting, der kan anvendes til at udforme powerbait, så den anvendte agn får den helt rigtige form

Du kan skaffe dig en baitformer i stort set alle landets fiskegrejsbutikker.

Hvad er En Balancepilk?

Balancepilk er et andet ord for balancepirk.
Det er derfor en type af pirk, og den er almindeligvis tungere end et helt almindeligt blink.
Man benytter ofte en balancepirk, når der skal fiskes efter aborre eller gedde. Man benytter desuden primært balancepirk, når det handler om isfiskeri.
Det er muligt at fiske uden agn, men det kan også være fordelagtigt at anvende maddiker eller regnorme.

Hvad er En Balancepirk?

En balancepirk er, som navnet antyder, en type af pirk.
En pirk er sædvanligvis tungere end et blink.
En balancepirk vil ofte blive benyttet, når der fiskes efter aborre eller gedde.
En balancepirk bruges primært til isfiskeri, og det er fordelagtigt at anvende maddiker eller regnorme som agn.
Det er dog også muligt at fiske helt uden agn.

Hvad er Blanklaks?

En blanklaks er en betegnelse der ofte bruges om de “første” laks som viser sig og bliver fanget i åen i det tidlige forår.

Laksen er her vendt tilbage efter deres lange vandring i havet, så langt væk som til øst Grønland vandrer de. Opholdet

I det salte vand gør at laksen skifter til den sølvblanke dragt. Laksen gennemgår flere stadier i sin livscyklus, hvor den 

skifter fra fra det grålige, over sølvblank, til helt gulbrun med røde og sort prikker, og vender så tilbage til åerne i den

Flotte sølvblanke dragt.

Hvad er et bobleflåd?

Et bobleflåd er et plastikflåd, hvor man kan trykke stiften ud så kan man fylde den med vand, stiften i, igen og splitten ud, og så sætter man den på sin hovedline, og splitten i igen.
Det der er med et bobleflåd, det er at man fylder den som sagt med vand, og så bruger man så flådens vægt til at kaste med.
Det betyder også at du ikke skal bruge så meget synk, som zink, eller hvad man nu bruger idag.
Men det er ren og skær bobleflådets vægt som du kaster med.

Det er et nemt begynderflåd at starte med, og det er nok også en af de mest effektive og mest anvendte metoder at fiske i en put and take sø idag. SUPER EFFEKTIVT!

Video af Mads Ramshøj – Fishmania

Hvad er et Bombarda Flåd?

Et bombardaflåd er et aerodynamisk flåd som har indbygget vægt.
De fås i forskellige former og varianter, og du kan få nogle der er flydende, du kan få nogle der er semi synkende, og du kan få nogle der er hurtig synkende.

Og de kommer som sagt også i alle mulige størrelser, her er en lille en.
Det gode ved en bombarda flåd er som sagt, at den har indbygget vægt, og du kan kaste længere ud i søen, og dermed affiske mere vand og potentielt fange flere fisk.

Læs mere om: Bombarda flåd og, Hvad er Bombarda Fiskeri?

Video af Mads Ramshøj – Fishmania

Hvad er Bonanza Fiskeri?

Bonanza fiskeri er et udtryk, der benyttes i fiskeverdenen.
Med dette udtryk menes, at fiskeriet er gået rigtig godt i en periode.
Der kan eksempelvis være tale om bonanza fiskeri, når havørreden bliver aktiv i marts og april, og der derfor kommer mange på krogen.
Det kan også være tilfældet, når der netop er kommet nye gedder i Put & Take-søen.

Hvad er Bundbid?

Når en fiskers agn sidder fast i bunden af søen, er der tale om bundbid.
Det kan enten være i selve søens bund eller i noget andet, der ligger på bunden af søen.
Et bundbid vil ofte betyde, at agnen mistes. Fiskelinen vil nemlig ofte sprænge, når fiskeren forsøger at hive agnen til sig igen.
Hvis uheldet er ude, og der er bundbid, findes der dog forskellige tricks, der kan hjælpe til, at agnen løsner sig.

Hvad er Bundhug?

Bundhug er et andet ord for bundbid. Der er her tale om det tidspunkt, hvor en fiskers agn sidder fast i bunden af en sø. Det kan også være noget andet end selve bunden, der gør, at agnen sidder fast. En agn vil ofte mistes i sådanne tilfælde, da fiskelinen vil sprænge. Ved bundbid findes der dog flere forskellige tips og tricks, som kan hjælpe fiskeren til at løsne agnen uden at miste den.

HVAD ER BØRSTEORM?​

En børsteorm er en orm, der lever i havbunden. Børsteorm er en agn, der er meget populær til at fange fladfisk som eksempelvis skrubbe, rødspætte og ising. På samme måde som med sandorm er det muligt enten at grave eller pumpe børsteorm op. I det tidlige forår begynder børsteormene at forlade deres huller.

Hvad er Catch and Release?

Catch and release er meget populært blandt fiskere. Når der er tale om catch and release-fiskeri, så genudsættes fiskene altid. Specimenfiskeri, hvor der stræbes efter at fange en bestemt type fisk, er ofte catch and release. På den måde får andre også mulighed for at fange de samme fisk.

I Put & Take vil specimenfiskeri stort set altid være catch and release.

Hvad er et Ekkolod?

Et ekkolod kan blandt andet anvendes til at måle dybden i en sø. Den nyeste teknologi kan dog også give et både komplet og klart billede af henholdsvis bundforhold i søen samt fisk i nærheden af, hvor der fiskes. Det er med et ekkolod muligt at lokalisere både fiskestimer og fisk.

Hvad er en Enkeltkrog?

En enkeltkrog er en fiskekrog, og på denne krog sidder der kun én enkelt krog. En enkeltkrog kan anvendes til stort set alle typer agn, og den er derfor også anvendelig til langt de fleste former for fiskeri i Put & Take-søer.

Det er også muligt at anvende en enkeltkrog til fluebinding. Her pyntes krogen, så den kommer til at minde om en flue.

Hvad er en Bidmelder?

En bidmelder udsender en lyd, når der er bid på krogen. En bidmåler kan eksempelvis være en lille klokke (også kaldet åleklokke), som placeres på fiskestangen. Oftest vil en bidmelder dog være et stykke elektronik, som fiskelinen føres igennem. Når der er fisk på krogen, vil bidmelderen enten bippe eller udsende en hyletone for at gøre opmærksom på fangsten.

En bidmelder anvendes til bundfiskeri og i den forbindelse oftest til karpe- eller størfiskeri, hvor der kan være ventetid.

Hvad er Bienenmaden?

Bienenmaden er voksmøllelarver. Bienenmaden anvendes blandt andet, når der skal fiskes i Put & Take-søer, og også når der fiskes med flåd, og de kan her være et særdeles effektivt våben. Bienenmaden er stille og roligt begyndt at vinde indpas i Danmark, mens de i årevis har været anvendt i Tyskland.

Bienenmaden kan også bruges, når der fiskes efter aborre, skaller eller karper i natursøer og åer.

Det er værd at vide, at Bienenmaden ikke er tilladt i alle Put & Take-søer.

Hvad er Blink?

Et blink er en kunstig form for agn, som typisk er fremstillet af metal. Et blink kan have flere forskellige former, størrelser og farver og ligner i langt de fleste tilfælde en fisk. Formålet med et blink er at simulere en fisk og at give en lokkende bevægelse i vandet og dermed få en rovfisk til at fange blinket.

Det er vægten på blinket, der afgør, hvor langt et blink skal kastes ud i den sø, der fiskes i.
Det kan være særligt effektivt at anvende blink til fiskeri efter ørreder i Put & Take-søer.

Hvad er Bly?

Bly kaldes også for splithagl, lodder og miljølodder. Bly er små vægtlodder, som typisk fastklemmes på fiskelinen for at veje linen og agn med i vandet. Bly kan anvendes både til spinne- og bombarda-fiskeri. Bly er dog også effektivt til bundfiskeri, hvor det er muligt at veje fiskelinen helt ned på bunden af søen, og man kan på den måde styre fiskedybden nedefra.

Hvad er Boilie?

Boilie er en kugle af madding, der typisk bruges til enten karpe- eller størfiskeri i fiskesøer. Når der skal fiskes, sættes en boilie på et bundrig. Det er muligt at købe boilies i de fleste fiskegrejbutikker, og det er også muligt selv at fremstilles dem. Boilies består typisk af ingredienser som rasp, majsmel eller hvedemel, som tilsættes forskellige former for smags- og duftstoffer. Alt sammen for at lokke fiskene til.

En boilie sættes sædvanligvis under fiskekrogen.

Hvad er en Fiskekniv?

En fiskekniv er uundværlig for enhver fisker i forbindelse med fiskeri. En fiskekniv bruges blandt andet til rensning af en fangst, når der skal fjernes både indvolde, finner m.v. fra den fangede fisk.

En fiskekniv kan fås i mange forskellige modeller og størrelser. Ved anskaffelse af en fiskekniv skal der henledes opmærksomhed på dansk lovgivning vedrørende knivbladets størrelse.

Hvad er et Fiskenet?

Et fiskenet er et net, der anvendes til at lande fisk med. Det er derfor, at det også kaldes for et landingsnet. Det er som regel altid muligt at tage små fisk med hånden, men når det drejer sig om større fisk eller bestemte fiskearter, så kan det være langt nemmere at lande den fangede fisk med et fiskenet.

Det er muligt at få fiskenet i flere forskellige varianter og størrelser. I langt de fleste tilfælde er det dog fordelagtigt med et fiskenet, der har et langt skaft. På den måde kan fisken tages længere ude i vandet.

Hvad er en Fiskestang?

Når der skal fiskes, skal der bruges en fiskestang. Fiskestænger findes i et stort udvalg af størrelser og modeller. Nogle fiskestænger er anvendelige til allround-fiskeri, mens det også er muligt at anskaffe sig forskellige former for specialiserede stænger. Det er eksempelvis muligt at få specialiserede fiskestænger til spinne-, bombarda-, is-, flue- eller medefiskeri, mens der også findes flere andre muligheder.

Det er fiskestangens længde, der er afgørende for, hvor langt det er muligt at kaste ud i søen.

Hvad er en Fletline?

En fletline er en fiskeline. Fletlinen er bygget op af flettede kunstfibre. Det er værd at være opmærksom på, at en fletline ikke har den samme grad af elasticitet, som andre typer af fiskeliner. Det er også derfor, at det med en fletline giver mere føling, når en fisk tager agnen.

Hvad er en Flue?

En flue er en kunstig form for agn. Denne kunstige form for agn fås i to udgaver – vådflue og tørflue – og dens formål er at simulere en flue, nymfe eller et insekt. Fluen er en enkeltkrog med påbundne materialer, der gør, at krogen kommer til at ligne en flue. Der benyttes som regel hår, fjer, tråd og skum til formålet.

I Put & Take-søer er det muligt at fange langt de fleste slags fisk på flue. Netop fluefiskeri kan også være meget effektivt, når det drejer sig om fangst af regnbueørreder. Til fluefiskeri er det fordelagtigt at anvende en fluestang.

Hvad er en Flueline?

Flueline anvendes er en speciel form for fiskeline, som anvendes til fluefiskeri. Da en line fungerer som kastevægt, er fluelinen som regel både kraftigere og tungere end fiskeliner til andre former for fiskeri. Som hovedregel findes der tre typer af flueliner: Dobbelttaperet (DT), klumpline (WF) og skydehoved (ST). DT er tykkest på midten af linen og anvendes oftest af erfarne fluefiskere. WF er tykkest i den forreste ende af linen og samtidig den mest anvendte flueline i Danmark. ST er en kombination af de to førnævnte og kan tilpasses til den enkelte stang.

Hvad er en Fluestang?

En fluestang er en specialiseret form for fiskestang, som altid skal anvendes til fluefiskeri. En fluestang er som oftest fremstillet i lette materialer. Dette er tilfældet, fordi en stangs vægt ikke skal anvendes, når en flue skal kastes ud. Der findes flere forskellige typer af fluestænger, der passer til den enkelte fiskers behov.

Hvad er Fluorocarbon?

Fluorocarbo er en type af fiskeline. Den helt klare fordel ved fluorocarbon fiskeline er, at den næsten altid er usynlig under vandet. Det kan derfor give store gevinster at vælge fluorocarbon sammenlignet med almindelige fiskeline, som fiskene oftest vil kunne se. Fluorocarbon fiskeliner anvenders derfor meget ofte til forfang.

Hvad er et Flåd?

Et flåd anvendes til at føre agn ud til et bestemt sted, en placering eller dybde i den sø, der fiskes i. Når der anvendes et bobleflåd eller bombardaflåd, kan fiskeren selv kaste sit agn langt ud i søen. Det er herefter muligt at styre fiskedybden med forfangets længde, bly eller andet tilsvarende.

Hvad er et Forfang?

Et forfang er det yderste stykke af en fiskeline. Det er derfor også typisk fremstillet i et andet materiale end selve hovedlinen. Forfanget vil også ofte være fremstillet i et gennemsigtigt materiale. På den måde er det langt sværere for fisken at se det, og det giver naturligvis fordele.

Hvad er Fredningstider?

Når der fiskes i naturlige søer, har mange fiskearter fredningsperioder. Det er i sådanne perioder, at søens fiskearter er fredede, og her må der ikke fiskes efter den pågældende fiskeart. En fredningsperiode er typisk sammenfaldene med fiskenes gydeperioder, og fredningen sikrer dermed, at der ikke overfiskes i den periode, hvor fiskearterne skal videreføre sig.

Hvad betyder knæk og bræk?

Knæk og bræk er en lykkehilsen, der også benyttes inden for fiskeri. Når der skal gives den bedst mulige lykkehilsen til fiskeriet, så er det knæk og bræk, der anvendes. Det er en anden måde at sige held og lykke på, og i fiskeri er man meget opmærksom på ikke at bruge den traditionelle lykkehilsen. Det siges nemlig, at den bringer uheld.

Hvad er Spotfiskeri?

Fiskeri hvor man spotter eller “sight fishing” som det hedder på engelsk er, hvor man først spotter fisken og derefter fisker efter den.

Det er en utrolig spændende og populær form for fiskeri og det er noget lystfiskere gør stort set inden for alle de forskellige fiskeformer og typer fisk man kan fiske efter.

Fluefiskeren kan i åen gå og spotte efter en fisk der kommer op til overfladen og når man har spottet fisken er det så den man fisker efter. Det er her hvor lystfiskeri går hen og kan blive rigtig nervepirrende og pulsen kommer helt op, da man står og kigger på den fisk man fisker efter og er det en stor fisk er spændingen næsten ikke til at bære.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments