FISKEKALENDER FOR HVIDE SANDE OMRÅDET​

fiskekalender hvide sande
Artiklens indhold
inf

Hvornår er det fiskesæson?

Fiskekalenderen FORTÆLLER dig hvor og hvornår du kan har størst chance for at fange den specifikke art.

Kalenderen er selvfølgelig kun vejledende, og bygget efter egne og andres rapporteringer om fiskene.

Fiskekalenderen er en nogenlunde vejledende kalender for Hvide Sande, og området her omkring.

Husk på at nogle fiskearter er fredede på bestemte tidspunkter.

Se herunder i fiskekalenderen, hvornår det er fiske sæson for netop din yndlings fisk i Hvide Sande området og lang kysten

Arter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Sild                        
Hornfisk                        
Makrel                        
Ising                        
Skrubber                        
Rødspætter                        
Tunger                        
Pighvar                        
Hvilling                        
Sej                        
Torsk                        
Ål                        
Multer                        
    Fiskeriet topper     Fiskeriet er i kraftig aftagende/tiltagende
    Overgangsperiode - ofte med gode fangster     Ingen eller meget små forekomster af fisk

Hvad kan du bruge fiskekalenderen til?

Her på siden finder du en fiskekalender for Hvide Sande og omegn, som fortæller dig, hvornår der er størst forekomst af de forskellige fiskearter. Den fortæller dig dermed, hvornår du har størst chance for at fange arterne oplyst i kalenderen.
Fiskekalenderen er smart og overskuelig for dig, som fisker ofte og som er interesseret i at vide, hvornår der er størst chance for at fange specifikke arter. I kalenderen finder du således en oversigt med de arter, du kan forvente at fange ved Hvide Sande samt i hvilke måneder, fiskeriet for de forskellige arter topper. Ofte topper fisketiderne både i foråret og efteråret ved flere arter, hvorfor du kan glæde dig til at komme afsted med dit fiskegrej to gange om året.
Fiskekalenderen gælder både for fiskearter i ferskvand såvel som i saltvand.

Hvordan bruger du fiskekalenderen?

Vi har bygget vores fiskekalender op omkring forskellige faktorer, som påvirker den enkelte arts aktivitet og derudfra bestemt, hvornår de optimale fisketider er i løbet af året.
For at tage udgangspunkt i rødspætten, som er en populær fisk på middagsbordet, vil du via farvemarkeringerne i fiskekalenderen kunne se, at rødspætten i vintermånederne fra december til februar nærmest ikke kan fanges, mens fiskeriet af den topper i månederne marts til juni og igen fra september til november.
Fiskekalenderen gør det således nemmere for dig at planlægge, hvor og hvornår du skal tage ud for at fiske.

Hvordan ved vi, hvornår der er fiskesæson?

Der er mange forskellige faktorer, der spiller ind, når fiskesæsonen for en specifik fiskeart skal bestemmes, som blandt andet er følgende:

  • Årstid og temperatur: Hver årstid har sine muligheder for lystfiskeri. Her spiller blandt andet temperaturen ind, som især har en afgørende rolle for større ferskvandsfisk. Om sommeren foretrækker de køligere vandtemperaturer, hvorfor der vil være et dyk i fiskekalenderen i forekomsten for disse arter, da aktiviteten er lav.

     

  • Parringsperiode: Dette er en særlig betydningsfuld faktor, der spiller ind for fiskeriet af de forskellige arter. Når fiskene parrer sig og gyder, er de ikke interesserede i at lede efter bytte, hvorfor forekomsten af fangster falder. Efter parringsperioden er de sultne og vil på rov, hvorfor fangsten igen stiger. Arter kan desuden være fredet i parringsperioden.

     

  • Lys: Lysforholdene kan også påvirke nogle fiskearter og deres fisketider. Det gælder både mere eller mindre aktivitet i løbet af sæsonen. Fisketiderne for ferskvandsfisk er særligt gode i foråret og efteråret på grund af temperaturskifte og mere bevægelse i vandet. For saltvandsfisk er efteråret særligt en god fiskesæson, fordi de trækker ud på dybere vand.

Tjek altid op på fiskesæsonen en ekstra gang

Fiskekalenderen for Hvide Sande er vejledende og er derfor ikke nødvendigvis retvisende. Det kan derfor sagtens lade sig gøre, at du finder en fiskeart uden for sæsonen, selvom vores fiskekalender påstår det modsatte. 

Fiskesæsoner varierer fra år til år, og derfor kan vi ikke vide os helt sikre på, at fisketiderne er fuldstændigt nøjagtige, da fiskesæsonen kan vise sig at være kortere eller længere end tidligere. 

Du kan sikre dig en større chance for at få noget på krogen ved at lave yderligere research på fiskearternes foretrukne strømforhold, dybdeforhold med mere samt have et ekstra øre ude for at opsnappe den reelle start på fiskesæsonen.

Brug derfor både fiskekalenderen og ekstra research, når du skal planlægge din næste fisketur i Hvide Sande området.