Havørred catch and release
Artiklens indhold
inf

Lystfiskerturismen er stigende her i Danmark og ikke uden grund. Før de sociale medier og et par generationer tilbage, var det ofte man tog fangsten med sig hjem. Sådan er det bestemt ikke mere. Takket være de sociale medier og den diskurs ombæredygtighed der florerer, så har begrebet Catch and Release fundet sit indtog i den danske lystfisker.

Læs også artiklen om Billigt Fiskegrej

Havørred Udsætning
havørred i kese

Hvad er Catch and Release?

I grove træk handler Catch and Release om at man genudsætter sin fangst. Det handler også om at man hjælper vandløb og søer til en bedre reproduktion, hvor man gerne vil sikre de stærke fisk i at formere sig. 

Nogle af de store formål med denne form for fiskeri, er også at sikre man har fisk at fange til næste tur og helst næste generation. 

Folk tager da stadig en velfed havørred med hjem, men lader måske de 2-3 andre havørred fra samme dag, leve endnu en gang. Intet ulovligt i at hjemtage sin fangst over mindstemål uden for fredning, men en skånsom håndtering af fisken og Catch and Release er med til at sikre næste sæsons opgang af havørred.

Gedden - Søens Skraldespand

Gedden er en grum rovfisk, og mange mener det er en fremragende fisk at lave fiske-frikadeller af, hvilket bestemt også er korrekt. For nogle er gedden måske en skidtfisk, men sandheden er den er med til at holde biodiversiteten sund, da den fungere, som søens skraldespand. 

Jo flere rovfisk en sø kan indeholde, jo bedre vandkvalitet og mindre alger. Gedden holder bestanden af fredsfisk nede, som mindsker algeopblomstringen, da disse fredsfisk spiser de dyr som holder algerne nede.

Gedde fanget
Gedde på Krogen

Hvorfor Catch and Release?

Catch and Release handler kort sagt om bæredygtighed. Faktisk er Catch and Release også en god forretning for de områder, som rummer godt fiskevand. Fisk er nemlig mere værd levende end i fiskebilen. Når en turist eller lokal person fanger en fisk, skaber denne fisk omtale, som øger omsætningen i et givet område. 

Sidste beregnings gav en levende gedde 112 kroner indtægt pr kilo i det pågældende lokalområde. Er der tale om et sublimt fiskevand, kan disse tal ganges flere gange. Lystfiskere er villige til at hoste op med penge når det kommer til en fiskeoplevelse. Se bare de danske lakseåer, som snart er på lige fod med de svenske! Hvis ikke bedre!

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Læs mere